Regulament campanie abonare Newsletter

REGULAMENT ȘI CONDIȚII DE APLICARE A REDUCERILOR ÎN CADRUL CAMPANIEI "NEWSLETTER";

Articolul 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 • 1.1 Campania „NEWSLETTER” numită în cele ce urmează „ Campania” este organizată de BOUTIQUE MALL S.R.L., persoană juridică de drept român, cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, Etaj 8, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/15220/2011, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/15220/2011, având C.U.I. 29479700 prin Magazinul online BMall , în continuare denumit „ Organizatorul ”.

Articolul 2. DURATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII

 • 2.1 Campania de reducere se va derula în perioada 1 Martie 2022 – 31 Decembrie 2022, ora 23:59.
 • 2.2 Campania se va derula în toate țările în care operează BMall: România, Bulgaria, Grecia, Ungaria, Croația, Italia, Slovenia, Franța.

Articolul 3. MECANISMUL CAMPANIEI

 • 3.1 Campania se derulează prin acțiuni de vânzare cu preț redus ce vor avea următoarele reguli :
 • 3.2 COD DE REDUCERE
  • i. Se va aplica o reducere de 45 RON la toate produsele aflate în selecție, prin adăugarea codului de reducere primit la adresa de e-mail a cumpărătorului, ca urmare a abonării la Newsletter-ul BOUTIQUE MALL, valabil pe website-ul Organizatorului, prin completarea formularului de abonare.
  • ii. Reducerea se va aplica tuturor produselor de pe website-ul www.b-mall.ro, la o singură comandă aferentă unei singure adrese de e-mail, cu condiția ca valoarea minimă a comenzii să fie egală cu 349 RON .
 • 3.3 Dacă plasați o Comandă pentru mai multe produse dintre care unul nu este disponibil, BMall vă va informa corespunzător. Restul Comenzii va fi procesat și expediat conform solicitării clientului.
 • 3.3 Codul de reducere este unic și va fi generat o singură dată pentru o adresă de e-mail. Dezabonarea și reabonarea ulterioară nu vor genera emiterea unui nou cod de reducere.

Articolul 4. DREPTURILE ORGANIZATORULUI

 • 4.1 Organizatorul își rezervă dreptul de efectua orice modificări ale conținutului Magazinului Online, inclusiv prețurile. Prețurile sunt aplicabile în momentul plasării Comenzii.
 • 4.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania oricând pe parcursul desfășurării acesteia sau de a o prelungi peste termenul de desfășurare anunțat inițial, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, semnalizare în magazine etc.).

Articolul 5. DREPTURILE PARTICIPANTULUI

 • 5.1. La aceasta campanie pot participa persoanele care achizitioneaza produse participante la promotie, in perioada mai sus mentionata, in limita stocului disponibil pe www.b-mall.ro - pentru a asigura dinamica vanzarii si disponibilitatea stocului de produse ce intra in prezenta campanie.
 • 5.2. Clientul are dreptul de a depune o plângere în legătură cu punerea în aplicare a prevederilor Termenilor și Condițiilor cu privire la reducerea aplicată. Reclamația trebuie depusă în termen de 14 zile de la apariția circumstanței care justifică transmiterea acesteia. Reclamația trebuie trimisă prin e-mail la adresa contact@b-mall.ro.
 • 5.3. La Promoție au dreptul de a participa clienții Vânzătorului, care au implinit vârsta de 18 ani până la data de 1 Martie 2022 (prima zi a Campaniei ), care plasează comenzi in perioada Promoției, pe platforma bmall.ro.

Articolul 6. MODALITĂȚI DE INFORMARE

 • 6.1 Regulamentul Campaniei promoționale este afișat și disponibil gratuit spre consultare pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa www.b-mall.ro.
 • 6.2 Participarea la Campanie implică înțelegerea, cunoașterea și acceptarea în integralitate, în mod expres și neechivoc a prevederilor prezentului Regulament.

Articolul 7. ALTE CLAUZE

 • 7.1 Conform legislației române, în relațiile cu persoanele juridice care participă la Campanie nu vor fi aplicabile prevederile legislației române privind protecția consumatorilor, persoanele juridice neputând fi încadrate în sfera noțiunii de consumator, astfel cum aceasta este definită de legislația relevantă.
 • 7.2 Pentru scopul acestui Regulament , forța majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de catre Organizator .
 • 7.3 Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și desfășurarea/continuarea Campaniei , Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această indeplinire va fi impiedicată sau întârziată, conform Art. 1351 C.Civ. Organizatorul , dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanților la Campanie evenimentul de forță majoră sau cazul fortuit în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția acestuia.

Articolul 8. TEMEIUL LEGAL

 • 8.1 Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia privind publicitatea.
 • 8.2 Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situației apărute.